In memoriam prof.univ. Eugen Blaga

eugen-blaga.jpgProfesorul universitar Eugen Blaga și-a dedicat întreaga viață dezvoltărilor instituționale, cercetării științifice și educației studenților.

A acumulat cu perseverență în mod sistematic competențe în domeniile: politici sociale, protecție socială, politici și strategii în domeniul sănătății, asigurări sociale de sănătate, ocuparea forței de muncă, asistenței sociale a șomerilor.

În  cei peste 35 de ani de activitate în instituțiile din domeniul protecției sociale a contribuit direct la înființarea și organizarea unor instituții naționale, pe care le-a și condus: Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională, Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse, Departamentul de Politici, Strategii Forță de Muncă și Responsabilitatea Socială a  Corporațiilor din Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

A fost un cercetător implicat constant în cunoașterea vieții sociale contribuind la fundamentarea și consolidarea politicilor în domeniul muncii și sănătății.

Apropiat de studenți a reușit să transmită către aceștia informații și să-i ajute în dobândirea de competențe prin cursurile: Managementul resurselor umane, Politica ocupării forței de muncă, Metode și tehnici de acces pe piața muncii, Politici ale serviciilor de sănătate publică.

A participat la numeroase evenimente științifice interne și internaționale în domeniul muncii, solidarității sociale și familiei, al asigurărilor sociale de sănătate, al    incluziunii sociale.

Cu prețuire eternă,
Sorin Cace,
Președinte,
Asociația Română de Sociologie