Publicaţii

2020 zamfir politici sociale cover originalSemnalăm apariția la Editura Academiei Române a volumului colectiv de studii Politici sociale în România după 30 de ani: așteptări și răspunsuri, coordonat de Elena Zamfir, Mălina Voicu și Simona Maria Stănescu. Apariția volumului marchează și 30 de ani de la înființarea Institutului de Cercetare a Calității Vieții (ICCV) al Academiei Române, la care sunt afiliați cei mai mulți dintre autori.

Cele 16 studii incluse în volum furnizează o imagine comprehensivă a felului în care s-a transformat profilul politicilor sociale în perioada post-comunistă. Primele patru studii dau o viziune generală a direcției în care a evoluat statul bunăstării în România, punând în evidență noile provocări cărora politicile sociale trebuie să le facă față în perioada post-modernă.  Se evidențiază  și răspunsul pe care modelul de furnizare al bunăstării l-a adoptat în fața acestor provocări. Este analizat atât profilul acestui model, așa cum este el reflectat în tipul de cheltuieli publice făcute de România în tranziție cât și modul de transpunere a măsurilor de politici incluse în programele sociale de guvernare.

Autorii volumului analizează problemele complexe ale sărăciei și a efectelor pe care transferurile sociale le au asupra creșterii riscului de sărăcie. Sunt semnalate și posibilități de ieșire din sărăcie și marginalizare. Analizele se focalizează pe măsurarea sărăciei prin metoda normativă și pe inechitățile produse de modelul de redistribuire al resurselor în societate ca factor de amplificare a sărăciei. Referitor la grupurile vulnerabile, studiile se opresc, în mod deosebit, asupra copiilor, familiilor monopartentale, vârstnicilor și minorității rome cu risc major de excluziune. Analiza politicilor cu deschidere largă/adresare universală este  prezentă  în volum prin politici de parenting, politici destinate victimelor actelor de violență și prin programele de economie socială, ca  nou model de abordare și combatere a vulnerabilității sociale și economice. Volumul se încheie cu o sinteză a politicilor sociale în tranziție și cu o deschidere spre un  model de dezvoltare durabilă a unei Românii moderne care să prevină și să elimine riscurile excluziunii și marginalizării sociale.

Volumul poate fi descărcat gratuit de pe Biblioteca Virtuală de Sociologie la această adresă.

problemy polityki coverThe Editors of the Problemy Polityki Społecznej/Social Policy Issues invite original paper submissions for a Special Issue: Welfare state and social policies in the CEE region: past developments, present challenges and prospects for the future.

By CEE region we mean a large group of countries including Albania, Belarus, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Czechia, Estonia, Hungary, Kosovo, Latvia, Lithuania, Montenegro, North Macedonia, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, and Ukraine as well as sub-country regions, e.g. east of Germany. The Editors particularly invite papers that discuss the results of empirical studies, but theoretical papers are welcome as well if they bring conceptual novelty. Researchers are encouraged to submit comparative papers, as well as case studies focused on one country/region, related to such areas as (but not limited to):

- post-communist legacy in the transformations of the welfare states;
- the specificity of welfare/care regimes in the region;
- the policy processes behind transformation of social policies (incl. family policy, housing policy, health policy, labour market policy and others);
- the impacts of specific social policies on different aspects of the broadly understood well-being of societies;
- welfare and solidarity attitudes;
- the impact of the COVID-19 pandemic on social policies in the region.

Editors: Maria Theiss & Anna Kurowska (University of Warsaw)
Deadline for submission of papers: 30 December 2020
Publication of the issue (planned): mid 2021

The best paper submitted to this Special Issue that meets the highest standards for a scientific publication will be awarded a prize of 400 euro.

More information at www.problemypolitykispolecznej.pl/en.

SR 2020 1 coperta 1280pxVă semnalăm publicarea Revistei Sociologie Românească, Vol. 18, nr. 1 (2020). Din cuprinsul acesteia:

Studii / Studies

Institutions, sanctioning processes and the management of commons. A field-based analysis of the monitoring, controlling and sanctioning instruments in the communal villages’ Obște, David Diaconu, pp. 11-32.

Strada Mozaic - gentrificare parțială în București, Raluca Popescu, pp. 33-62.

Impactul politicii de acordare a ajutorului social pentru asigurarea venitului minim garantat asupra reducerii sărăciei în România, Sebastian Țoc și Bianca Buligescu, pp. 63-88.

Politici sociale de protecție a populației față de riscul victimizării, Dan Banciu și Lucian Rotariu, pp. 89-114.

Politici sociale adresate fenomenului îmbătrânirii populației, Mariana Stanciu, pp. 115-145.

Abordări privind îngrijirea de lungă durată a persoanelor vârstnice, în ţările Uniunii Europene, Mihaela Ghenţa, Aniela Matei și Luise Mladen-Macovei, pp. 146-164.

In memoriam

In memoriam: Iancu Filipescu (18.04.1948–2.08.2019), Dan Banciu, pp. 165-167.

Actualitatea științifică / Scientific Actuality

7th International Centre of Research and Information on the Public, Social and Cooperative Economy (CIRIEC) International Research Conference on Social Economy “Social and Solidarity Economy: Moving Towards a New Economic System”, Bucharest, Romania, June 6-9, 2019, Claudia Petrescu, pp. 168-170.

Al XII-lea Congres Internațional de Studii Sud-Est Europene, București, 2-6 septembrie 2019, organizat sub egida Academiei Române, a Association Internationale d’Études du Sud-Est Européen (AIESEE) și a UNESCO, Stelu Șerban, pp. 171-173.

The 6th International Conference “Economic Scientific Research – Theoretical, Empirical and Practical Approaches”, ESPERA 2019, 10-11th of October 2019, Maria Livia Ștefănescu, pp. 174-177.

Tendințe ale cunoașterii și dezvoltării sociale în secolul al XXI-lea, conferință internațională, Alba Iulia, România, 25-26 octombrie 2019, Lucian Marina, Simona Stănescu și Mihnea Preotesi, pp. 178-181.

Recenzii / Reviews

România la răscruce: opțiuni pentru viitor, Editura Pro Universitaria, București, 2015. Cătălin Zamfir și Iulian Stănescu (coordonatori), Simona Mihaiu, pp. 182-186.

Lucian Rotariu, Jilava: O radiografie socială a unui penitenciar, Editura Ars Docendi, București, 2016, 190 p., Mihai Milca, pp. 187-188.

Serviciile sociale în România - stare de fapt și provocări. servicii de locuire socială, Editura Pro Universitaria, București, 2017, Manuela Sofia Stănculescu (coord.), Monica Marin, Bianca Buligescu, Georgiana Blaj (Neculau), Cătălina Iamandi-Cioinaru, pp. 189-191.

Politically incorrect, Scenarii pentru o Românie posibilă, Vasile Sebastian Dâncu, Ediția a III-a, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017, 378 p., Sebastian Fitzek, pp. 192-198.

Despre fertilitatea erorilor. Imitație și inovație în învățământul superior, Robert D. Reisz, Editura Trei, București, 2018, 224 p., Horaţiu M. Rusu, pp. 199-202.

Infrastructură și societate. Considerente teoretice și studii de caz, Ovidiana Bulumac, Editura Etnologică, București, 2018, Radu Baltasiu, pp. 203-206.

Despre creierul femeii și alți demoni. Antologia textelor publicistice, Sofia Nădejde, (ediție îngrijită de Maria Cernat și Adina Mocanu) Editura Paralela 45, Pitești, 2019, Ionela Vlase, pp. 207-208.

2019 2 sr cover original micVă semnalăm publicarea Revistei Sociologie Românească, Vol. 17, nr. 2 (2019). Din cuprinsul acesteia:

Studii

Politici sociale postmoderne în România: Între nevoie și schimbările așteptate ale sistemului de furnizare a bunăstării, Bogdan Voicu, pp. 9-36.

Planificarea și evaluarea politicilor publice în domeniul asistenței sociale, Daniel Arpinte, pp. 37-59.

Evoluția sistemului de protecție a copilului în România în ultimii 30 de ani, Monica Marin și Manuela Sofia Stănculescu, pp. 60-91.

Politici publice adresate minorității rome în perioada postsocialistă: între europenizare și deresponsabilizare, Ionuț-Marian Anghel, pp. 92-117.

Gândire sociologică

Tradiție și actualitate în sociologia academică ieșeană, Cristina Gavriluţă, pp. 118-128.

Activitate științifică

Conferința Studii de Populație. Provocări și Perspective. Universitatea Babeș-Bolyai, Centrul de Studiere a Populației, Cluj-Napoca, 1-2 iulie 2019, Mihaela Hărăguș, Luminița Dumănescu, pp. 129-133.

Conferința internațională Multidisciplinary Perspectives in the Qausi-Coercive Treatment of Offenders – SPECTO, ediția a VII-a, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Departamentul de Asistență Socială, 13-14 septembrie 2018, Radu Năforniță, pp. 134-136.

International Conference “State and Society in Europe”, 12th edition, organized by “Alexandru and Aristia Aman” Dolj County Library, Craiova, Romania, 23rd to 26th October 2019, Simona Mihaiu și Constantin Crăițoiu, pp. 137-140.

Conferința internațională „De l’Ouest à l’Est: Métamorphoses des Discours en Europe”, București, octombrie 2019, Luminița Roșca, pp. 141-143.

„Mituri, falsuri, amnezii. O introducere critică în istoria școlii gustiene” – dezbatere organizată de Institutul de Cercetare al Universității din București, București, 15 noiembrie 2019, Ionuț Butoi, pp. 144-148.

Evenimentul „10 ani Împreună”, organizat de Asociația Solwodi România la Biblioteca Națională a României, București, 21 noiembrie 2019, Simona Mihaiu și Adina Bălan, pp. 149-151.

International Symposium on “Social Impact and the Social Sciences: Theory and Practice in the Era of Propaganda, Fake News and Media Manipulation”, 5-6 December 2019, Ioana Ramia, pp. 152-153.

Recenzii

Sergiu Bălțătescu, Claudia Bacter, Bunăstarea văzută prin ochii copiilor români: rezultatele studiului internațional „Lumea copiilor” (ISCWeB), Editura Universității din Oradea, Oradea, 2016, 118 p., Sara-Debora Topciu, pp. 154-157.

2020 iccv raport pandemia cover originalUn grup de sociologi de la Institutul de Cercetare a Calității Vieții (ICCV) al Academiei Române a realizat un raport social privind efectele pandemiei de coronavirus (Covid-19) asupra standardului de viață al populației.

Raportul ICCV include și unele propuneri de politici sociale, unele imediate, altele pe termen mediu și lung.

Puteți descărca raportul Pandemia și standardul de viață. Politici de protecție socială de aici.

qq journalThe journal Quality and Quantity: International Journal of Methodology invites contributions to a special issue devoted to ex-post harmonization of cross-national social science survey data. To broaden the scope of comparative survey research and to increase the effective use of extant survey projects, for the last few decades social scientists have been building multi-country multi-year datasets that combine respondents’ answers from survey sources that were not specifically designed to be comparable. This type of data reprocessing, referred to as ex-post cross-national survey data harmonization, involves the synthesis of survey methods and statistical techniques with substantive theories developed by the social sciences. The interest in ex-post survey data harmonization grows together with the wealth of extant publicly available data sources and impressive advances in computer science that allow scholars to test substantive theories.

Gaudeamus 820x300Târgul de Carte Gaudeamus Ediția a XXVI-a se va desfășura în Pavilionul B2 Romexpo, București, în perioada 20-24 noiembrie 2019. Organizatori sunt Radio România și Reading Program. Dl. Oltea Şerban-Pârâu se ocupă de Management Consultant din partea Radio Romania Media Cultural Centre, iar dl. Vladimir Epstein este Honorary Director.

Printre evenimentele găzduite remarcăm lansările de carte de interes pentru comunitatea sociologică:

 • Ioan-Aurel Pop, „Românii. Eseuri dinspre Unire”, (Proiect editorial dedicat Centenarului Marii Uniri), 20.11.2019, ora 13.00-15.00, standul Editurii Școala Ardeleană, stand 58.
 • Vasile Pușcaș, Veronica Turcuș și Șerban Turcuș, „Leadership academic clujean (1919-2019)”, 20.11.2019, ora 13.00-15.00, standul Editurii Școala Ardeleană, stand 58.
 • Ronald F. Inglehart, „Evoluția culturală. Schimbarea motivației umane și a modului în care aceasta transformă lumea”, (Traducere în limba română de Mălina Voicu), 20.11.2019, ora 13.00-15.00, standul Editurii Școala Ardeleană, stand 58.
 • Anton Golopenția, „Statistică, demografie, geopolitică. Postume” vol. V, 23.11.2019 ora 14.30, standul Editurii Univers Enciclopedic/Editura Enciclopedică.
 • Nicu Gavriluță și Vasile Bănescu, „Manipularea și domnia prostului gust”, joi 21.11.2019 ora 17, standul Editurii Eikon.
 • Sanda Golopenția, „Perspective noi in studiul teatrului”,  23.11.2019 ora 16:30, standul Editurii Spandugino.
 • Septimiu Chelcea, „Așa a fost? Așa îmi aduc aminte. 1945-2015”,  standul Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
 • Septimiu Chelcea, „Fricile sociale ale românilor”, stand Editura Tritonic.

Mai multe detalii sunt disponibile la adresa www.gaudeamus.ro.

revista pedogie cover 2017Revista de Pedagogie (Journal of Pedagogy) este o publicație academică orientată către activitatea științifică din domeniul științelor educației, care promovează analize teoretice, metodologice și empirice relevante legate de această arie:

 • abordări teoretice în domeniul educației (de exemplu, cercetări fundamentale, analize de politici educaționale, repere europene, cercetări comparative, studii de fezabilitate);
 • rezultate ale unor cercetări, modele de intervenție, studii de caz  şi bune practici în domeniul educației;
 • rezultate ale unor proiecte relevante pentru sistemul educațional;
 • recenzii ale unor lucrări de referință, semnate de autori români și străini.

logo analizeAnaLize - Journal of Gender and Feminist Studies is pleased to announce the launch of a call for papers for a special issue on Care work at home and abroad. Demographic changes, technological development and the transformation of social policies addressing the new societal challenges are among the factors that are re-shaping care work in the past decades around the globe. Population ageing and international migration led to a significant transformation of population structure, the growth of life expectancy conducing to an extended number of seniors in need of long term care, while international migration supplied labour force involved in care work in affluent societies and dried it out from home societies of immigrants.

jrs cover 2019The Journal of Romanian Studies is the flagship periodical published by the Society for Romanian Studies in partnership with the German press Ibidem, distributed in the US by Columbia University Press (www.ibidem.eu/en/zeitschriften/jrs.html). A peer-reviewed publication, the journal seeks to strengthen the field of Romanian Studies by gathering high-quality manuscripts on relevant themes written from a variety of disciplinary and interdisciplinary perspectives. The JRS has been published twice a year, in April and October, starting in 2019. Each issue contains five to eight articles together with three book reviews. Special issues are put together on topics of great scholarly interest or in anniversary years by guest editors.

Subcategorii


Pagina 3 din 4