Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. IV, New Series, no. 1/1993, pp. 119.

 


 

SR 1993 1 coperta

Modurile de reglare a reproducerii umane. Incidențe asupra fertilității și sănătății. Al 4-lea colocviu internațional al A.I.D.E.L.F., 6-10 octombrie, 1992, Delfi - Grecia.

Ways of Adjusting the Human Reproductions. Occurence upon Fertility and Health, the IVth International Meeting of the AIDELF, 6-10 October 1992, Delfi, Greece

Ana Rodica Brezeanu Stăiculescu

 

Full text (PDF) pdf button