Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. IV, New Series, no. 1/1993, pp. 87-97.

 


 

SR 1993 1 coperta

Pauperismul și criza familială într-un cartier mărginaș al Bucureștilor (Tei)

Pauperism and Family Critics in a Peripherial Quarter of Bucharest (Tei)

Veturia Manuilă

 

Full text (PDF) pdf button