Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), vol. XIV, nr. 2-3/2016

ISSN 1220 - 5389

SR 3 4 2015 coperta

SUMAR / (SUMMARY)

 

A AVUT ȘCOALA GUSTIANĂ O CONCEPȚIE ECONOMICĂ PROPRIE
Coordonatori: Zoltán Rostás, Ionuț Butoi, Universitatea din București

Sanda Golopenţia
Preocupări de statistică economică ale lui Anton Golopenţia  /

Victor Rizescu
Competing Voices of the Drive to Planning? The Cooperatist Engagement with Corporatism in Romania  /

 

STUDII (STUDIES)

Monica Marin
Primăriile şi competiţia fondurilor europene: cazul „punctelor albe”  /

Cristina Humă
O analiză a profilului urban al oraşelor mici din România. Studiu de caz: oraşele mici din judeţul Suceava  /

Gabriel Sticlaru
Un indicator informaţional pentru variabilele categoriale ale unei anchete. Notă de cercetare  /

Krisztina Bernath
Factors of Choosing Specializations in Higher Education Institutions of the Hungarian-Romanian Cross-Border Region  /

Oana Mara Stan
Whistleblowing Practices Benchmarking for Top-ranking Public and Private Employers  /

 

DEZBATERI (DEBATES)

Maria Larionescu
Istoria unei omisiuni documentare inexplicabile: Întrebări, Supoziţii, Justificări  /

 

ACTUALITATEA ȘTIINȚIFICĂ (SCIENTIFIC ACTUALITY)

Maria Larionescu
O carte inovatoare: Reţele cooperative agenţi de modernizare şi construcţie a naţiunii  /

Lucien V. Constantin
Nomenklatura – un concept ce revine în actualitate  /

 

RECENZII (REVIEWS)

Marian Hariuc
Irina Nastasă-Matei, Zoltán Rostás (coord.), Alma mater în derivă: aspecte alternative ale vieţii universitare interbelice, Editura Eikon, Bucureşti; Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016, 422 p.  /

Steliu Lambru
Zoltán Rostás, Martin Ladislau Salamon, „Transhumanţă” interbelică în Balcani. Studii şi articole despre aromâni în publicaţiile şcolii gustiene, Antologie de Zoltán Rostás şi Martin Ladislau Salamon, Editura Eikon, Bucureşti, 2017, 295 p.  /

Valentina Marinescu
Cultures of Communication - Cultures de la communication, revista Departamentului de ştiinţe ale comunicării al Universităţii din Bucureşti, nr.1/2016, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2016, 176 p.  /

Zoltán Rostás
Ion Muşlea, Schimburi epistolare cu respondenţii la chestionarele Arhivei de Folclor a Academiei Române, Vol. 1. A-L – 2. M-Z, Ediţie critică, note, studiu introductiv de Cosmina Timoce-Mocanu, Prefaţă de Ion Cuceu, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2014, 1.389 p.  /

Telegdy Balazs
Valér Veres, Tivadar Magyari (editori), Tanulmányok Venczel József munkásságáról – Az erdélyi magyar társadalomkutatás kezdetei [Studii despre opera lui József Venczel – Începuturile cercetării sociale din Transilvania], Editura Institutului pentru studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 2014, 118p.  /

Levente Székedi
Balázs Telegdy, Cazul lui József Venczel. Destinul unui sociolog gustian maghiar ardelean, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2016, 182 p.  /

Corina Iosif
A Place for Hay. Flexibility and Continuity in Hay-Meadow Management. [Un loc pentru fân. Flexibilitate şi continuitate în gospodărirea fâneţelor], Numărul 21/2017 al revistei Martor. Revista de antropologie a Muzeului Ţăranului Român, Editura Martor, Bucureşti, 2017, 212 p.  /

Alin Constantin
Henri H. Stahl, Epistolar Monografist, edited by Zoltán Rostás, Editura Paideia, Bucharest, 2015, 228p.  /

Raluca Buhaş
Bogdan Bucur, Jean Pangal – documente inedite 1932-1942. Contribuţii la analiza reţelelor sociale istorice, Editura RAOCLASS, 2016, Bucureşti, 636 p.  /

Eugenia Udangiu
Constantin Schifirneţ, Modernitatea tendenţială – Reflecţii despre evoluţia modernă a societăţii, Editura Tritonic, Bucureşti, 2016, 201 p.  /