logo_sr

Revista Sociologie Românească
ISSN 1220 - 5389

DIRECTOR
Cătălin Zamfir, Institutul de cercetare a Calităţii Vieţii, Preşedintele Asociaţiei Române de Sociologie

COLEGIUL ŞTIINŢIFIC
Dorel Abraham, Universitatea din Bucureşti
Dan Banciu, Institutul de Sociologie „Dimitrie Gusti", Academia Română
Gabriel Bădescu, Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
Ilie Bădescu, Universitatea din Bucureşti
Ştefan Buzărnescu, Universitatea de Vest din Timişoara
Septimiu Chelcea, Universitatea din Bucureşti
Floare Chipea, Universitatea din Oradea
Cornel Constantinescu, Universitatea din Piteşti
Silviu Coposescu, Universitatea „Transilvania" din Braşov
Vasile Dâncu, Universitatea din Bucureşti
Iancu Filipescu, Universitatea „Politehnica" din Bucureşti
Nicu Gavriluţă, Universitatea „Al. I. Cuza" din Iaşi
Gheorghiţă Geană, Institutul de Antropologie, Academia Română
Vasile Gheţău, Centrul de Demografie, Academia Română
Adrian Hatos, Universitatea din Oradea
Petru Iluţ, Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
Ioan Mărginean, Universitatea din Bucureşti
Vasile Miftode, Universitatea „Al. I. Cuza" din Iaşi
Mihai Milca, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Gheorghe Onuţ, Universitatea Transilvania din Braşov
Dumitru Otovescu, Universitatea din Craiova
Traian Rotariu, Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
Horaţiu Rusu, Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu
Dumitru Sandu, Universitatea din Bucureşti
Constantin Schifirneţ, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Ştefan Ungureanu, Universitatea Transilvania din Braşov
Bogdan Voicu, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română
Doru Tompea, Universitatea Petre Andrei Iaşi
Elena Zamfir, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română

COLEGIUL ŞTIINŢIFIC INTERNAŢIONAL
Maria Bulgaru, Universitatea de Stat din Republica Moldova
Roberto Cipriani, Università Degli Studi Roma Tre, Italia
Sanda Golopenţia, Brown University, SUA
Steven Grosby, Clemson University, SUA
Filomena Maggino, Università degli Studi di Firenze, Italia
Victor Mocanu, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Edume Bartomomé Peral, Universidad de Deusto, Spania
Susanne Pickel, Universität Greifswald, Germania
Jean-Paul Sardon, Institut National d'Etudes Démographiques, Franţa
Peter Schmidt, Universität Gießen, Germania
Katrina Strapcova, Institutul de Sociologie, Academia Slovacă de Ştiinţe
Katherine Verdery, The City University of New York, SUA
Immanuel Wallerstein, Yale University, SUA
Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Universitatea din Gdansk, Polonia
Siniša Zrinščak, Universitatea din Zagreb, Croaţia

REDACTOR-ŞEF
Sergiu Bălţătescu, Universitatea din Oradea

REDACTOR ȘEF ADJUNCT
Simona Stănescu, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română

SECRETARI DE REDACŢIE
Cristina Humă, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română
Raluca Buhaş, Universitatea din Oradea

COLEGIUL DE REDACŢIE
Ştefan Cojocaru, Universitatea „Al. I. Cuza" din Iaşi
Mircea Comşa, Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
Eugen Glăvan, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română
Bogdan Nadolu, Universitatea de Vest din Timişoara
Sebastian Năstuţă, Universitatea „Petre Andrei" din Iaşi
Adela Popa, Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu
Ana Maria Preoteasa, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română
Mona Simu, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română
Manuela-Sofia Stănculescu, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română

SECRETARIAT TEHNIC
Mariana Țică, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română