Secţiuni: (pentru a vizualiza coordonatorii şi o scurtă prezentare a secţiunilor accesaţi www.conference.arsociologie.ro/sections/lista-sectiunilor)

 1. Transformări în grupul familial specific societății postmoderne.
 2. Challenging Heteronormative Family Practices in Eastern Europe.
 3. Employment hardships and perspectives of the youth.
 4. Economia socială: provocări și oportunități pe piața muncii.
 5. The European Social Model and the Nordic welfare state in post-Lisbon era.
 6. Higher education for Social Cohesion. Cooperative Research and Development in the Cross-Border Area - Romania-Hungary.
 7. Viitorul educaţiei în România: măsuri reparatorii şi schimbări paradigmatice.
 8. Tineret şi educaţie în societatea actuală.
 9. Bunăstarea copiilor şi adolescenţilor.
 10. Drepturile copiilor şi societatea.
 11. Politici sociale în asistenţa socială.
 12. Asistenţa socială a grupurilor de risc. Tendinţe actuale şi oportunităţi de dezvoltare.
 13. Îmbătrânirea globală și implicațiile sociale ale acestui fenomen.
 14. Starea evaluării de programe și proiecte sociale în România.
 15. Calitatea vieții și inegalități sociale.
 16. Politici sociale şi penale europene în domeniul prevenirii şi controlului criminalităţii.
 17. Noi perspective asupra şcolilor clasice de sociologie românească.
 18. Dialogul social în România. Evoluţie sau involuţie?
 19. Changes and Constants: Understanding European Societies using Qualitative Research Methods.
 20. Transformarea spaţiului urban în oraşul postsocialist.
 21. 21. Problemele sociale în mediul rural.
 22. Local-Global Dialectics: Hybridization and Identities’ (Re)construction.
 23. Identitate şi interculturalitate în spaţiul social european.
 24. Renaşterea “comunităţii şi a “nivelului local”.
 25. Protest și violență politică: între partizanat politic și activism civic.
 26. România în anul electoral 2012. Perspectiva sociologică.
 27. Noi perspective în cercetarea resurselor umane.
 28. Impactul transformărilor legislative asupra realităților sociale.
 29. Initiatives, developments and issues of financial stability at the European and national level.