Conferinţa România după 20 de ani: schimbări şi probleme sociale. Calitatea vieţii, încotro? 12-13 februarie 2010
Organizatori: Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii şi Asociaţia Română de Sociologie

 

Lista rezumatelor lucrărilor înscrise în sesiunile tematice.

1. Dezvoltare socială. Inovaţie socială

2. Calitatea vieţii: indicatorii subiectivi

3. Standardul de viaţă: veniturile şi consumul populaţiei

4. Politici sociale, statul bunăstării, politici de incluziune socială, politici sectoriale

5. Capital social, comunităţi şi dezvoltare comunitară: este România altfel?

6. Schimbarea valorilor sociale: un model al convergenţei?

7. România - o ţară a migranţilor?  

8. Multiculturalismul: realitate şi acţiune

9. Familia românească azi

10. Politici sociale în asistenţa socială

11. Criminalitatea - tendinţe şi factori de risc

12. Dimensiuni ale intelligence-ului academic în domeniul calităţii vieţii

13. Dimensiunea morală a societăţii

14. Justiție socială si calitatea vieții