Sociologie Românească, Vol. II, no. 1-2/1991, pp. 17-32.

 


 

SR 1991 1-2 copertaEstimarea fenomenului de migrație în profil teritorial

Territorially Estimated Romania's Emigration Phenomenon

Dan Banciu

 

Full text (PDF) pdf button