Sociologie Românească, Vol. II, no. 1-2/1991, pp. 3-15.

 


 

SR 1991 1-2 copertaPrincipalele tendințe ale emigrației definitive în România postrevoluționară

Romania's Post-revolutionary Trends of Definitive Emigration

Sorin M. Rădulescu

 

Full text (PDF) pdf button